ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ನಿಯಮಿತ ಮಂಗಳೂರು.

ಶಾಖೆ  :  ಮಾಣಿ.

(04.02.2021 ಗುರುವಾರ)


ಇಂದಿನ ಖರೀದಿ ಸಮಯ :

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ        :   8.30 ರಿಂದ 12.00

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. :   2.00 ರಿಂದ.   3.30


ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ  :

ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ    :  330 - 385

ಹಳೆ ಅಡಿಕೆ       :  350 - 445

ಡಬಲ್ಚೋಲ್    :  350 - 450


ಹೊಸಪಠೋರ:       280 -  330

ಹಳೆ ಪಠೋರ. :       300 -  350


ಹೊಸ ಉಳ್ಳಿಗಡ್ಡೆ  :   100 - 240

ಹಳೆ ಉಳಿಗಡ್ಡೆ      :   150 - 245


ಹೊಸ ಕರಿಗೋಟು:  150 -  255

ಹಳೆ ಕರಿಗೋಟು    :  150 -  255


( ಮೇಲೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಟ ದರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ದರಗಳು ಅಡಿಕೆಯ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದು)


ಕಾಳುಮೆಣಸು ಧಾರಣೆ :

Black Pepper          : 305  - 330

Black pepper(new): 300  - 320

Black Pepper II.      : 280  - 305

Light Berries.          : 135  - 175

Pinheads.                :   70  - 100

Dust.                        :   10  -   20

White Pepper.        : 425  - 445(ಖರೀದಿ:ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ,ಪುತ್ತೂರು,ವಿಟ್ಲ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ)


ಕೊಕ್ಕೋ

ಹಸಿ  ಕೊಕ್ಕೋ  : 58 - 60

(ಖರೀದಿ :  ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾತ್ರ)


ಒಣ  ಕೊಕ್ಕೋ  : 150 - 175

(ಖರೀದಿ: ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ)


ರಬ್ಬರ್ ಧಾರಣೆ :

ಗ್ರೇಡ್          149.50

ಲೋಟ್       123

ಸ್ಕ್ರಾಪ್ I       85

ಸ್ಕ್ರಾಪ್ II      77

(ಖರೀದಿ : ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ, ಪುತ್ತೂರು, ವಿಟ್ಲ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ)